Wyszukanie scieżki do danego pliku. HELP !!!!

Kategoria: Visual Basic i MS Access.

Wersja archiwalna tematu "Wyszukanie scieżki do danego pliku. HELP !!!!" z grupy pl.comp.bazy-danych.msaccessbORYS
3 Paź 2001, 17:56
Problem polega na tym ze potrzebny jest w bazie funkcja ktora wyszukiwala by
pewiene pliki i wynik swego dzialania zapisywala w zmiennej (chodzi o
sciezke dostpu do tych plików).Podobnie jak to ma miejsce przy wyszukaniu
danego pliku w okienkach Windows.
Prosze o wskazowki i pomoc HELP !!!
Borys
Arkadiusz Malinowski
4 Paź 2001, 06:32

"bORYS" <bory@wp.plwrote in message Problem polega na tym ze potrzebny jest w bazie funkcja ktora wyszukiwala
by
pewiene pliki i wynik swego dzialania zapisywala w zmiennej (chodzi o
sciezke dostpu do tych plików).Podobnie jak to ma miejsce przy wyszukaniu
danego pliku w okienkach Windows.
Prosze o wskazowki i pomoc HELP !!!
Borys


Jeżeli potrzebowałbyś przykładu to daj znać, ale będę mógł dopiero jutro Ci
podesłać.
Pamietaj o dodaniu referencji do MS Office 9
ArekM

FileSearch Property

You can use the FileSearch property to return a reference to the current
FileSearch object and its related properties and methods.

Setting

[application.]FileSearch[.method or property]

The FileSearch property uses the following settings.

Setting Description
application The Application object.
FileSearch Required. When used without specifying a method or property,
returns the FileSearch object.
method or property A method or property of the FileSearch object.

The FileSearch property is available only by using Visual Basic.

Remarks

Once you establish a reference to the FileSearch object, you can access all
the properties and methods of the object. You can set a reference to the
FileSearch object by clicking References on the Tools menu while in module
Design view. Then set a reference to the Microsoft Office 9.0 Object Library
in the References dialog box by selecting the appropriate check box.
Microsoft Access can set this reference for you if you use a Microsoft
Office 9.0 Object Library constant to set a FileSearch object's property or
as an argument to a FileSearch object's method.

Arkadiusz Malinowski
5 Paź 2001, 02:20
Obiecana funkcja wraz z przykładami z Help'a
Zadaniem funkcji jest wpisanie w pole listy wszystkich plików z podanej
lokalizacji: zmienna baza_tmp +\Szablony" + tam znajdują się szablony Word'a

pozdrawiam,
Arek

'Uwaga:Należy pamiętać o dodaniu Microsoft Object ??.?? Object Library
'Szablon - jest to pole typu: lista rozwijana

Private Sub Szablon_Enter()
Dim i As Integer
Szablon.RowSource = ""
Pliki = ""
sciezka = baza_tmp & "\szablony"

With Application.FileSearch
    .NewSearch
    .LookIn = sciezka

 If .Execute = 0 Then
       MsgBox "Brak szablonów dokumentów"
       Exit Sub
 End If

 For i = 1 To .FoundFiles.Count
    If Left(Right(.FoundFiles(i), 6), 2) = CStr(Format(ID, "00")) Then
       Pliki = Pliki & Mid(.FoundFiles(i), Len(sciezka) + 2) & ";"
    End If
 Next i
   Szablon.RowSource = Pliki

End With

Szablon.Requery

End Sub

'Poniżej przykłady z help'a

With Application.FileSearch
    .NewSearch
    .LookIn = "C:\My Documents"
    .SearchSubFolders = True
    .FileName = "Run"
    .MatchTextExactly = True
    .FileType = msoFileTypeAllFiles
End With

Set fs = Application.FileSearch
With fs
    .LookIn = "C:\My Documents"
    .FileName = "cmd*"
    If .Execute(SortBy:=msoSortbyFileName, _
            SortOrder:=msoSortOrderAscending) 0 Then
        MsgBox "There were " & .FoundFiles.Count & _
            " file(s) found."
        For i = 1 To .FoundFiles.Count
            MsgBox .FoundFiles(i)
        Next i
    Else
        MsgBox "There were no files found."
    End If
End WithPodobne tematy:
Ścieżki rowerowe
Ścieżki rowerowe
Ścieżki rowerowe
Ścieżki rowerowe
CONFIG EDIT - HELP ME
Mieszkanie/Akademik - Help !
[J2ME] Aktualizacja pliku