four loves - kontynuacja

Kategoria: Miejsce spotkan filozofow (nie chlopskich).

Wersja archiwalna tematu "four loves - kontynuacja" z grupy pl.sci.filozofianemezis
28 Kwi 2003, 12:42

Analiza pojęcia 'miłość'

C.S.Lewis "Four Loves"
  W książce są wyróżnione cztery formy miłości: przywiązanie, przyjaźń, eros, caritas.
  Zauważyłem, że są to miłości osobowe - takie, jakie można czuć tylko do osób.
  Każda jest całościowa (całość mnie kocha całość Ciebie), ale moga się nakładać (występować jednocześnie).
  Przywiązanie - jest na przykład do rodziców, dzieci, małżonka, rodu, plemienia...
  Współczesna manipulacja: redukowanie eros do seksu.
  Ideogram http://republika.pl/tkwiecie/tworczosc/four_loves.jpg
Wojciszke "Psychologia miłości"
  Grecy rozróżniali więcej form miłości,
  z tym że stricte osobowe są tylko niektóre z nich.
  Na przykład miłość rodzaju 'filia' można czuć także do rzeczy.
Wołoszańscy(?) "Rozmowy (przed)małżeńskie" (artykuł z "Drogi")
  Pożądanie nie jest miłością. Uczucia nie są miłością.
  Miłość jest sprawą woli, jest czymś duchowym.
  Miłość duchowa wyznacza ramy tym pozostałym.
Przyjaźń zdobywa się, dając.
  Moja metoda nawiązywania przyjaźni,
  odkryta przeze mnie na podstawie moich doświadczeń,
  samodzielnie i niezależnie od innych.
Definicja św. Tomasza z Akwinu:
  -miłość to przysporzenie komuś dobra
  -miłosierdzie to zaradzenie czyjemuś złu
  (znam ją z konferencji formacyjnych "Faustinum")
Jn 15:12-17
  To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.
  Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
  Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
  Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi,
  albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
  Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to,
  abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał
  - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.
  To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

W sformułowaniu powyższego stanowiska pomogły mi dwie osoby - Magda i Robert.

Pozdrawiam
Tomasz Kwiecień
www.tkwiecie.prv.plPodobne tematy:
kontynuacja hiszpańskiego - poziom B1
kontynuuj z nami naukę rosyjskiego
kontynuacja hiszpańskiego - poziom B1
kontynuuj z nami naukę rosyjskiego
Four Seasons Holiday
Zakłamane media kontynuują swą misję.
Four Seasons Holiday