Odwolanie od orzeczenia komisji lekarskiej

Kategoria: Prawo na co dzien - dyskusje, porady, opinie.

Wersja archiwalna tematu "Odwolanie od orzeczenia komisji lekarskiej" z grupy pl.soc.prawoKrzysztof Jakubik
26 Kwi 2002, 08:38
Witam!

Male pytanko - czy w 14 dni czasu na odwolanie od orzeczenia komisji
lekarskiej wliczaja sie takze dni wolne od pracy czy jest to 14 dni
roboczych?
Jeszcze jedno - co znaczy "za posrednictwem Powiatowej Komisji Lekarskiej w
XXX"? Czy mam zlozyc odwolanie na rece wspomnianej komisji, ale zatytulowane
do Wojewodzkiej Komisji?

Pozdrawiam

KJ

Jupraw
26 Kwi 2002, 10:00
Czternaście dni oznacza czternaście dni (z wyjątkiem, który opiszę). Dla
przykładu: jeżeli otrzymałeś decyzję np. 2 kwietnia (ten dzień nie liczy się
do terminu) to ostatnim dniem do wniesienia odwołania jest dzień 16
kwietnia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ostatni dzień upływa w dniu wolnym od
pracy, wtenczas ostatnim dniem jest pierwszy dzień roboczy. Do powyższego
przykładu: gdyby 16 kwietnia przypadałoby w sobotę lub niedzielę, albo inny
dzień wolny, to twoim ostatnim dniem byłby najbliższy roboczy, np.
poniedziałek.
Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej za pośrednictwem
Powiatowej Komisji Lekarskiej. Ten zapis miałeś w orzeczeniu komisji
powiatowej.
______
Jupaw

Użytkownik "Krzysztof Jakubik" <krzysztof.jaku@crn.plnapisał w
wiadomości

Witam!

Male pytanko - czy w 14 dni czasu na odwolanie od orzeczenia komisji
lekarskiej wliczaja sie takze dni wolne od pracy czy jest to 14 dni
roboczych?
Jeszcze jedno - co znaczy "za posrednictwem Powiatowej Komisji Lekarskiej
w
XXX"? Czy mam zlozyc odwolanie na rece wspomnianej komisji, ale
zatytulowane
do Wojewodzkiej Komisji?

Pozdrawiam

KJ


Szymon Kobyłt
26 Kwi 2002, 10:13

Witam!

Male pytanko - czy w 14 dni czasu na odwolanie od orzeczenia komisji
lekarskiej wliczaja sie takze dni wolne od pracy czy jest to 14 dni


roboczych?

Termin 14 dni do odwołania upływa po upływie 14 dnia licząc od dnia
następującego po dniu od którego termin się liczy ( w Twoim przypadku było to
zapewne doręczenie orzeczenia).  Art.115 kodeksu cywilnego stanowi
"Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany
ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego".

Jeszcze jedno - co znaczy "za posrednictwem Powiatowej Komisji Lekarskiej w

XXX"? Czy mam zlozyc odwolanie na rece wspomnianej komisji, ale zatytulowane
do Wojewodzkiej Komisji?


na pismie odwoławczym należy napisać "do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w
YYY za pośrednictwem Powiatowej Komisji Lekarskiej w XXX". Powiatowa komsija
bada odwołanie od strony formalnej (czy jest adres, podanie o jakie
orzeczenie chodzi itd.) i przesyła odwołanie do wojewódzkiej Komisji

Pozdrawiam

KJ


Ja również:-))

Jupraw
26 Kwi 2002, 12:37
Nieśmiało zwracam uwagę, że w poruszanej sprawie ma zastosowanie Kodeks
postępowania administwacyjnego, a nie Kodeks Cywilny, chociaż terminy są tak
samo liczone.
______
Jupraw

Użytkownik "Szymon Kobyłt" <melan@NOSPAM.poczta.gazeta.plnapisał w
wiadomości

| Witam!

| Male pytanko - czy w 14 dni czasu na odwolanie od orzeczenia komisji
| lekarskiej wliczaja sie takze dni wolne od pracy czy jest to 14 dni
roboczych?

Termin 14 dni do odwołania upływa po upływie 14 dnia licząc od dnia
następującego po dniu od którego termin się liczy ( w Twoim przypadku było
to
zapewne doręczenie orzeczenia).  Art.115 kodeksu cywilnego stanowi
"Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany
ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego".

Jeszcze jedno - co znaczy "za posrednictwem Powiatowej Komisji Lekarskiej
w
| XXX"? Czy mam zlozyc odwolanie na rece wspomnianej komisji, ale
zatytulowane
| do Wojewodzkiej Komisji?

na pismie odwoławczym należy napisać "do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w
YYY za pośrednictwem Powiatowej Komisji Lekarskiej w XXX". Powiatowa
komsija
bada odwołanie od strony formalnej (czy jest adres, podanie o jakie
orzeczenie chodzi itd.) i przesyła odwołanie do wojewódzkiej Komisji

| Pozdrawiam

| KJ

Ja również:-))

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -


http://www.gazeta.pl/usenet/

Jupraw
26 Kwi 2002, 12:46
Jeszcze jedno - organ I instancji nie bada tylko to co napisałeś. Może swoją
decyzję zmienić. Patrz fragment z Kpa

Art. 132. § 1. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ
administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie
zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której
uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się także w przypadku, gdy odwołanie wniosła jedna
ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji
zgodnie z żądaniem odwołania.

§ 3. Od nowej decyzji służy stronom odwołanie.

Art. 133. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany
jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w
terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym
terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132.

______
Jupraw

Użytkownik "Szymon Kobyłt" <melan@NOSPAM.poczta.gazeta.plnapisał w
wiadomości

| Jeszcze jedno - co znaczy "za posrednictwem Powiatowej Komisji
Lekarskiej
w
| XXX"? Czy mam zlozyc odwolanie na rece wspomnianej komisji, ale
zatytulowane
| do Wojewodzkiej Komisji?

| na pismie odwoławczym należy napisać "do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej
w
| YYY za pośrednictwem Powiatowej Komisji Lekarskiej w XXX". Powiatowa
komsija
| bada odwołanie od strony formalnej (czy jest adres, podanie o jakie
| orzeczenie chodzi itd.) i przesyła odwołanie do wojewódzkiej Komisji

| Pozdrawiam

| KJ

| Ja również:-))

| --
| Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -
http://www.gazeta.pl/usenet/
Podobne tematy:
Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich
Radę nadzorczą spółdzielni można zastąpić komisją rewizyjną
26.02.2010 MOK - spotkanie odwołane!!!!!!!!!!!!
Zawody odwołane do dnia 17 kwietnia 2010 włącznie
Zawody odwołane do dnia 18 kwietnia 2010 włącznie
Odwołanie zawodów sportów motorowych
Wzór na odwołania bana