Pozbawienie wolnosci w zawieszeniu

Kategoria: Prawo na co dzien - dyskusje, porady, opinie.

Wersja archiwalna tematu "Pozbawienie wolnosci w zawieszeniu" z grupy pl.soc.prawoabsorb
3 Maj 2004, 15:08
Na czym wlasciwie polega "pozbawienie wolnosci w zawieszeniu"?

Zalozmy ze 1 stycznie 2005 dostaje dwa lata zawieszone na dwa lata.

Warianty:

1. Popelniam dodatkowe przestepstwo przed 1 stycznia 2005 i zostaje skazany
miedzy 1
stycznia 2005 a 1 stycznia 2007 - kara sie odwiesza?

2. Popelniam dodatkowe przestepstwo przed 1 stycznia 2005 i zostaje skazany
po 1 stycznia 2007 - kara sie odwiesza?

3. Popelniam dodatkowe przestepstwo miedzy 1 stycznia 2005 a 1 stycznia 2007
i zostaje skazany przed 1 stycznia 2007 - kara sie odwiesza?

4. Popelniam dodatkowe przestepstwo miedzy 1 stycznia 2005 a 1 stycznia 2007
i zostaje skazany po 1 stycznia 2007 - kara sie odwiesza?

Odwieszona kara sumuje sie z zasadzona w drugiej sprawie?

Czy kara odwiesza sie zawsze i automatycznie czy o tym takze decyduje Sad?

pozdrawiam
Tomek

kam
3 Maj 2004, 17:44

absorb wrote:
Na czym wlasciwie polega "pozbawienie wolnosci w zawieszeniu"?

Zalozmy ze 1 stycznie 2005 dostaje dwa lata zawieszone na dwa lata.


dla uproszczenia zmieńmy założenia - 1 stycznia wyrok jest prawomocny

1. Popelniam dodatkowe przestepstwo przed 1 stycznia 2005 i zostaje skazany
miedzy 1
stycznia 2005 a 1 stycznia 2007 - kara sie odwiesza?


nie, ale możesz dostać karę łączną, która będzie bez zawieszenia

2. Popelniam dodatkowe przestepstwo przed 1 stycznia 2005 i zostaje skazany
po 1 stycznia 2007 - kara sie odwiesza?


nie

3. Popelniam dodatkowe przestepstwo miedzy 1 stycznia 2005 a 1 stycznia 2007
i zostaje skazany przed 1 stycznia 2007 - kara sie odwiesza?


może

4. Popelniam dodatkowe przestepstwo miedzy 1 stycznia 2005 a 1 stycznia 2007
i zostaje skazany po 1 stycznia 2007 - kara sie odwiesza?


może, jeśli zostaniesz skazany w ciągu pół roku od 1.01.2007 (art.75§4)

  Odwieszona kara sumuje sie z zasadzona w drugiej sprawie?

są wykonywane w kolejności - w zasadzie najpierw ta z wcześniejszego wyroku

Czy kara odwiesza sie zawsze i automatycznie czy o tym takze decyduje Sad?


zawsze jest to decyzja sądu, ale czasem to tylko formalność

Art. 75. § 1. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie
próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono
prawomocnie karę pozbawienia wolności.
§ 2. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby
rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne
przestępstwo niż określone w § 1 albo jeżeli uchyla się od uiszczenia
grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych
środków karnych.
§ 3. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu
wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek
prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.
§ 4. Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6
miesięcy od zakończenia okresu próby.

KGPodobne tematy:
Zawieszenie działalności SLT!
Zawieszenie pojazdu - amortyzatory, sprężyny, siłowniki
Wolność słowa i humoru
"Popiełuszko. Wolność jest w Nas"
Zawieszenie działalności Clanu
Upomnienia! [Zawieszone do wyczyszczenia]
Wolność słowa i humoru