Sprzedaż licencji

Kategoria: Podatki w Polsce.

Wersja archiwalna tematu "Sprzedaż licencji" z grupy pl.soc.prawo.podatkiGP
11 Sty 2007, 06:15
Czy sprzedaż licencji (czyli praw majątkowych) na program komputerowy
wpisuję w kpir w kolumnę 7 czy 8 (pozostałe przychody)?
Graszka
jureq
11 Sty 2007, 06:18

Czy sprzedaż licencji (czyli praw majątkowych) na program komputerowy
wpisuję w kpir w kolumnę 7 czy 8 (pozostałe przychody)?
Graszka


To zależy.

Kol 7 - jeśli napisaliśmy program i sprzedajemy licencję, a także jeśli
prowadzimy sprzedaż czyichś licencji.

Kol 8 - jeśli np kupiliśmy program dla siebie, a po roku użytkowanai go
odsprzedajemy

GP
11 Sty 2007, 07:33

| Czy sprzedaż licencji (czyli praw majątkowych) na program komputerowy
| wpisuję w kpir w kolumnę 7 czy 8 (pozostałe przychody)?
| Graszka

To zależy.

Kol 7 - jeśli napisaliśmy program i sprzedajemy licencję, a także jeśli
prowadzimy sprzedaż czyichś licencji.

Kol 8 - jeśli np kupiliśmy program dla siebie, a po roku użytkowanai go
odsprzedajemy


Dzięki za odpowiedź, mój przypadek kwalifikuje się pod punkt pierwszy, ale
mam pewne wątpliwości.
Ja - będąc sprzedawcą produktów licencjonowanych - traktowałabym sprzedaż
czyichś licencji w ramach dg jako kwalifikującą się do kol. 8, natomiast
program kupiony dla siebie i później odsprzedawany - do kol.7 (tak jak
przychód od zbywanych środków trwałych używanych do dg - jako że nie jest
przedmiotem mojej dział. sprzedaż sprzętu komputerowego, a jedynie
wyprzedaję niepotrzebny mi w tej chwili komputer).
Ale w przypadku , o który pytałam zachodzi sytuacja, gdzie jestem autorem
programu, na który udzielam komuś licencji - też wydawało mi się, że kol.7,
ale potrzebowałam potwierdzenia.
Może ktoś jeszcze się odezwie. Gotfryd?
Pozdr. Graszka.

GP
12 Sty 2007, 06:24

| Czy sprzedaż licencji (czyli praw majątkowych) na program komputerowy
| wpisuję w kpir w kolumnę 7 czy 8 (pozostałe przychody)?
| Graszka

| To zależy.

| Kol 7 - jeśli napisaliśmy program i sprzedajemy licencję, a także jeśli
| prowadzimy sprzedaż czyichś licencji.

| Kol 8 - jeśli np kupiliśmy program dla siebie, a po roku użytkowanai go
| odsprzedajemy

Dzięki za odpowiedź, mój przypadek kwalifikuje się pod punkt pierwszy, ale
mam pewne wątpliwości.
Ja - będąc sprzedawcą produktów licencjonowanych - traktowałabym sprzedaż
czyichś licencji w ramach dg jako kwalifikującą się do kol. 8, natomiast
program kupiony dla siebie i później odsprzedawany - do kol.7 (tak jak
przychód od zbywanych środków trwałych używanych do dg - jako że nie jest
przedmiotem mojej dział. sprzedaż sprzętu komputerowego, a jedynie
wyprzedaję niepotrzebny mi w tej chwili komputer).
Ale w przypadku , o który pytałam zachodzi sytuacja, gdzie jestem autorem
programu, na który udzielam komuś licencji - też wydawało mi się, że
kol.7, ale potrzebowałam potwierdzenia.
Może ktoś jeszcze się odezwie. Gotfryd?
Pozdr. Graszka.


Mogę liczyć na jeszcze jakiś głos? Za lub przeciw? Chciałabym zamknąć
miniony rok, a mam tę pozycję ze sprzedażą licencji i ciągle się waham,
gdzie ją wpisać.
Graszka

t
12 Sty 2007, 06:34
Dnia 12-01-2007 o 12:24:57 GP <g@wp.plnapisał(a):

U¿ytkownik "GP" <g@wp.plnapisa³ w wiadomo¶ci

| U¿ytkownik "jureq" <ju@Xusun.to.z.adresu.Xop.plnapisa³ w wiadomo¶ci

| Czy sprzeda¿ licencji (czyli praw maj±tkowych) na program komputerowy
| wpisujê w kpir w kolumnê 7 czy 8 (pozosta³e przychody)?
| Graszka

| To zale¿y.

| Kol 7 - je¶li napisali¶my program i sprzedajemy licencjê, a tak¿e je¶li
| prowadzimy sprzeda¿ czyich¶ licencji.

| Kol 8 - je¶li np kupili¶my program dla siebie, a po roku u¿ytkowanai go
| odsprzedajemy

| Dziêki za odpowied¼, mój przypadek kwalifikuje siê pod punkt pierwszy,  
| ale
| mam pewne w±tpliwo¶ci.
| Ja - bêd±c sprzedawc± produktów licencjonowanych - traktowa³abym  
| sprzeda¿
| czyich¶ licencji w ramach dg jako kwalifikuj±c± siê do kol. 8, natomiast
| program kupiony dla siebie i pó¼niej odsprzedawany - do kol.7 (tak jak
| przychód od zbywanych ¶rodków trwa³ych u¿ywanych do dg - jako ¿e nie  
| jest
| przedmiotem mojej dzia³. sprzeda¿ sprzêtu komputerowego, a jedynie
| wyprzedajê niepotrzebny mi w tej chwili komputer).
| Ale w przypadku , o który pyta³am zachodzi sytuacja, gdzie jestem  
| autorem
| programu, na który udzielam komu¶ licencji - te¿ wydawa³o mi siê, ¿e
| kol.7, ale potrzebowa³am potwierdzenia.
| Mo¿e kto¶ jeszcze siê odezwie. Gotfryd?
| Pozdr. Graszka.
Mogê liczyæ na jeszcze jaki¶ g³os? Za lub przeciw? Chcia³abym zamkn±æ
miniony rok, a mam tê pozycjê ze sprzeda¿± licencji i ci±gle siê waham,
gdzie j± wpisaæ.
Graszka


Uspokoję Cię, wpisz wg sumienia.
Ewentualna wadliwość bliska zeru, szkodliwośc społeczna ultraminimalna,
szkoda nerwów i żyłki na czole.

GP
12 Sty 2007, 07:08
Dzięki za dobre słowo, ale spokoju mi nie brakuje:). Jasne, że wpisanie tego
przychodu w jakąkolwiek kolumnę przychodową da w sumie jednakowy przychód
ogółem, ale chciałabym wiedzieć, jak to powinno być zapisane poprawnie:).
Graszka
jureq
12 Sty 2007, 07:13

Ja - będąc sprzedawcą produktów licencjonowanych - traktowałabym sprzedaż
czyichś licencji w ramach dg jako kwalifikującą się do kol. 8, natomiast
program kupiony dla siebie i później odsprzedawany - do kol.7 (tak jak
przychód od zbywanych środków trwałych używanych do dg - jako że nie jest
przedmiotem mojej dział. sprzedaż sprzętu komputerowego, a jedynie
wyprzedaję niepotrzebny mi w tej chwili komputer).


Chyba odwrotnie.
Kol. 7 - dochody z działalności podstawowej firmy. Więc niezależnie czy
sprzedajesz czyjeś licencje czy własne wpisujesz tutaj
Kol. 8. - różne dochody "dodatkowe"

I cytat z objaśnień do KPiR w wiadomym rozporządzeniu
7. Kolumna 7 jest przeznaczona do wpisywania przychodów ze sprzedaży
wyrobów (towarów handlowych) i sprzedaży usług.
8. Kolumna 8 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych przychodów,
np. przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku, otrzymanych kar
umownych, wynagrodzenia płatnika.

GP
12 Sty 2007, 07:47

| Ja - będąc sprzedawcą produktów licencjonowanych - traktowałabym sprzedaż
| czyichś licencji w ramach dg jako kwalifikującą się do kol. 8, natomiast
| program kupiony dla siebie i później odsprzedawany - do kol.7 (tak jak
| przychód od zbywanych środków trwałych używanych do dg - jako że nie jest
| przedmiotem mojej dział. sprzedaż sprzętu komputerowego, a jedynie
| wyprzedaję niepotrzebny mi w tej chwili komputer).

Chyba odwrotnie.
Kol. 7 - dochody z działalności podstawowej firmy. Więc niezależnie czy
sprzedajesz czyjeś licencje czy własne wpisujesz tutaj
Kol. 8. - różne dochody "dodatkowe"


Boszsz....
Ależ mnie jakaś pomroczność ogarnęła - jasna sprawa, że masz rację,
odwrotnie, czyli tak jak napisałeś.
No dobra, nie dzielę włosa na czworo i podsumowuję koniec roku. Dzięki!
Pozdr.

Gotfryd Smolik news
12 Sty 2007, 07:52

Użytkownik "GP" <g@wp.plnapisał
| Użytkownik "jureq" <ju@Xusun.to.z.adresu.Xop.plnapisał
| Kol 7 - jeśli napisaliśmy program i sprzedajemy licencję, a także jeśli
| prowadzimy sprzedaż czyichś licencji.

| Kol 8 - jeśli np kupiliśmy program dla siebie, a po roku użytkowanai go
| odsprzedajemy

| Dzięki za odpowiedź, mój przypadek kwalifikuje się pod punkt pierwszy, ale
| mam pewne wątpliwości.
| Ja - będąc sprzedawcą produktów licencjonowanych - traktowałabym sprzedaż
| czyichś licencji w ramach dg jako kwalifikującą się do kol. 8, natomiast
| program kupiony dla siebie i później odsprzedawany - do kol.7 (tak jak
| przychód od zbywanych środków trwałych używanych do dg - jako że nie jest
| przedmiotem mojej dział. sprzedaż sprzętu komputerowego, a jedynie
| wyprzedaję niepotrzebny mi w tej chwili komputer).
| Ale w przypadku , o który pytałam zachodzi sytuacja, gdzie jestem autorem
| programu, na który udzielam komuś licencji - też wydawało mi się, że
| kol.7, ale potrzebowałam potwierdzenia.
Mogę liczyć na jeszcze jakiś głos? Za lub przeciw?


  Za.
  Przecież przychód jest ewidentnie "podstawowy".
  CO NAJWYŻEJ można zacząć rozważać czy taka sprzedaż jest "przychodem
z praw majatkowych" - ale przecież "uboczy" ten przychód nie jest
w żadnym razie.
  Przecież sprzedaż licencji była celem napisania programu samym
w sobie, to nie "przy okazji" ją sprzedajemy!

  Natomiast jakby ktoś skomentował i wyjaśnił dlaczego to nie jest
przychód z praw majątkowych... :)
  Przypomnę iż dawno temu któryś grupowicz-rzeźbiarz wyrzekał, ze
US odmawia mu prawa do zaliczenia jego "produkcji" do DG, nakazując
zaliczenie do "praw majątkowych", a jego koszty są wyraźnie większe
niż 50% więc podatkowo wychodzi na tym jak Zabłocki na mydle.

  Natomiast wiem że "wszedzie" zalicza się przychody ze sprzedaży
posiadanych przez siebie praw majątkowych za przychód z DG.
  Ale... formalnie art. 18 brzmi jak brzmi. I jest później niż art.14,
więc to nie dlatego że 14 byłby bardziej szczegółówy.
  Natomiast przyznaję że 14.1.1c powołuje się na "zbycie prawa" :)

  Czy jak sprzedaje się prawa majatkowe nabyte od własnego pracownika,
to powinien to być przychód z praw... a jeśli nie, to DLACZEGO?
  Oczywiście byłaby to mało praktyczna metoda.
  Pytam z czego wynika, że JEDNAK jest to przychód z DG :)

pzdr, GotfrydPodobne tematy:
Sprzedam apteczkę plecakową janysport
Sprzedam forum takeagift.vot.pl
sprzedam pokrake
Jak utworzyć ankietę Sprzedawca Miesiąca?(toturial)
Zasady sprzedawca miesiąca.
Sprzedam serwer !:)tanio
Sprzedaż Adminów