US własciwy dla podatku od spadków i darowizn

Kategoria: Podatki w Polsce.

Wersja archiwalna tematu "US własciwy dla podatku od spadków i darowizn" z grupy pl.soc.prawo.podatkijawa
20 Mar 2007, 14:23
Jaki urząd skarbowy jest właściwy do złożenia zeznania podatkowego w
podatku od spadków i darowizn ?

W archiwum grupy z 2005 r znalazłem dwie wypowiedzi:
1)"Twojego miejsca zamieszkania. To ty jestes podatnikiem, a nie
przedmiot spadku"
2)A jednak nie.....Właściwość określa sie prawie analogicznie jak
właściwość sądu stwierdzającego nabycie spadku."

W serwisie o podatkach ( http://www.pit.pl/pages/i/1587.php ) znalazłem:
"Zeznania podatkowe należy składać właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego miejsca zamieszkania spadkobiercy w terminie 1 miesiąca od
dnia powstania obowiązku podatkowego."

Wydaje mi się, że powinno być tak jak w ostatnio przytoczonej
wypowiedzi, ale nie mogę znaleźć czarno na białym podstawy prawnej !?

Pozdrawiam
jawa

Gotfryd Smolik news
20 Mar 2007, 15:43

W archiwum grupy z 2005 r znalazłem dwie wypowiedzi:
1)"Twojego miejsca zamieszkania. To ty jestes podatnikiem, a nie przedmiot
spadku"
2)A jednak nie.....Właściwość określa sie prawie analogicznie jak właściwość
sądu stwierdzającego nabycie spadku."


  A nie było to jakoś związane np. z nieruchomością?

W serwisie o podatkach ( http://www.pit.pl/pages/i/1587.php ) znalazłem:
"Zeznania podatkowe należy składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego
miejsca zamieszkania spadkobiercy w terminie 1 miesiąca od dnia powstania
obowiązku podatkowego."

Wydaje mi się, że powinno być tak jak w ostatnio przytoczonej wypowiedzi, ale
nie mogę znaleźć czarno na białym podstawy prawnej !?


  Zasada jest taka: zaczyna sie od przepisów szczegółowych, a później
"idzie w górę". Czyli jak nie ma rozporządzenia wykonawczego które
miało wskazywać wg ustawy, to się patrzy do ustawy, jak tam nie ma
to do "ustawy ogólnej" czyli Ordynacji, jak tam nie ma to się
patrzy do Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jak tam nie ma
to się... i tak do Konstytucji ;)

  No dobra:
http://prawo-nieruchomosci.krn.pl/Ordynacja-podatkowa-1_2_129.html
  Art. 17 :)

pzdr, Gotfryd

gonia
21 Mar 2007, 03:39
Użytkownik jawa napisał:

Jaki urząd skarbowy jest właściwy do złożenia zeznania podatkowego w
podatku od spadków i darowizn ?


[...]

  ale nie mogę znaleźć czarno na białym podstawy prawnej !?ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 sierpnia 2005 r.
w sprawie właściwości organów podatkowych
(Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.)

§ 7. 1. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od
spadków i darowizn ustala się:
   1)  w sprawach spadku i zachowku - według miejsca położenia
przedmiotów majątkowych nabytych w drodze spadku, a jeżeli przedmioty te
są położone na obszarze działania dwóch lub więcej naczelników urzędów
skarbowych - według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a w
przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu;
   2)  w sprawach prawa do wkładów oszczędnościowych wypłacanych na
podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek śmierci, jeżeli nabywca wkładów
oszczędnościowych nie jest równocześnie spadkobiercą wkładcy - według
ostatniego miejsca zamieszkania wkładcy;
   2a)  (3) w sprawach nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie
dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego
śmierci, jeżeli nabywca jednostek nie jest równocześnie spadkobiercą
uczestnika funduszu - według ostatniego miejsca zamieszkania uczestnika
funduszu;
   3)  w sprawach darowizny:
a)    jeżeli przedmiotem darowizny jest nieruchomość, użytkowanie
wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do domu
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej - według miejsca położenia
nieruchomości,
b)    jeżeli przedmiotem darowizny są rzeczy ruchome lub inne niż
wymienione w lit. a prawa majątkowe - według miejsca zamieszkania lub
adresu siedziby darczyńcy w dniu przyjęcia darowizny przez obdarowanego,
a jeżeli darczyńca nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w kraju -
według miejsca zamieszkania obdarowanego,
c)    jeżeli przedmiotem darowizny są rzeczy lub prawa majątkowe
wymienione w lit. a i jednocześnie inne rzeczy lub inne prawa majątkowe
- według miejsca położenia nieruchomości,
d)    otrzymanej z zagranicy - według miejsca zamieszkania obdarowanego;
   4)  w sprawach zasiedzenia:
a)    jeżeli przedmiotem zasiedzenia jest nieruchomość, użytkowanie
wieczyste lub służebność gruntowa - według miejsca położenia nieruchomości,
b)    dotyczących rzeczy lub praw majątkowych wymienionych w lit. a i
jednocześnie rzeczy ruchomych - według miejsca położenia nieruchomości;
   5)  w sprawach nieodpłatnego zniesienia współwłasności, jeżeli
przedmiotem zniesienia współwłasności jest nieruchomość, użytkowanie
wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do domu
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej - według miejsca położenia
nieruchomości.
2. Jeżeli nabycie w drodze spadku lub darowizny dotyczy w całości lub w
części rzeczy położonych za granicą lub praw majątkowych podlegających
wykonaniu za granicą, właściwy miejscowo jest naczelnik urzędu
skarbowego według miejsca zamieszkania spadkobiercy lub obdarowanego w
dniu nabycia spadku lub otrzymania darowizny, a w przypadku braku
takiego miejsca - według ostatniego miejsca ich pobytu.

gonia
21 Mar 2007, 03:53
Użytkownik Gotfryd Smolik news napisał:

jak tam nie ma

to do "ustawy ogólnej" czyli Ordynacji, jak tam nie ma to się
patrzy do Kodeksu Postępowania Administracyjnego,


mam dziwne obawy, że jedyne odwołanie do kpa jakie się jeszcze ostało,
występuje przy skardze kasacyjnej przy zarzucie naruszenia procedury -
ale od czasu do czasu głośno jest, że czas by zmienić prawo o
postepowaniu przed sądami administarcyjnymi w tej części.
Wszelkie zmiany w ordynacji mialy na celu wykluczenie kpa z postępowania
podatkowego.
Natomiast co do Konstytucji;-) to tam znajduje się juz chyba tylko jeden
przepis, na który w takich sytuacjach pozostaje sie powoływać;-)

art.45 , który każdemu obywatelowi gwarantuje prawo do sprawiedliwego i
jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy,
niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

nie to , żebym się czepiała, ale chyba nie ma sensu latać po kpa i
konstytucjach, jeżeli kilka ustaw jest bardziej pomocnych w tej sferze

Gotfryd Smolik news
21 Mar 2007, 04:28

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 sierpnia 2005 r.


...no i oberwałem prawidłową interpretacją "zasad" i nieznajomością
przepisu ;) - thx :)

pzdr, Gotfryd

jawa
21 Mar 2007, 13:57
gonia napisał(a):

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 sierpnia 2005 r.
w sprawie właściwości organów podatkowych
(Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.)


Jak widać błędnie sądziłem.
Wielkie dzięki !
Pozdrawiam
jawa

Gotfryd Smolik news
21 Mar 2007, 12:02

mam dziwne obawy, że jedyne odwołanie do kpa jakie się jeszcze ostało,
występuje przy skardze kasacyjnej przy zarzucie naruszenia procedury
[...]
Wszelkie zmiany w ordynacji mialy na celu wykluczenie kpa z postępowania
podatkowego.


  Hm...
  Patrzę tak po Ordynacji i rzeczywiście - nawet sławny art.14 KPA
zduplikowali w art.126 (Ordynacji).
  A ja się niesłusznie na 14 KPA powołuję :)

Natomiast co do Konstytucji;-) to tam znajduje się juz chyba tylko jeden
przepis, na który w takich sytuacjach pozostaje sie powoływać;-)


  No, jest jeszcze art.31.2 oraz .3 :)

nie to , żebym się czepiała, ale chyba nie ma sensu latać po kpa


  Z grubsza racja. Raczej ideę aplikowałem, co okazało się o tyle
słuszne że wtopiłem na jej implementacji ;)

pzdr, Gotfryd

gonia
22 Mar 2007, 03:56
Użytkownik Gotfryd Smolik news napisał:

| Natomiast co do Konstytucji;-) to tam znajduje się juz chyba tylko
| jeden przepis, na który w takich sytuacjach pozostaje sie powoływać;-)

 No, jest jeszcze art.31.2 oraz .3 :)


Szczerze powiedziawszy nie widze ich w 95 % spraw podatkowych. Te, które
sie pojawiaja, zazwyczaj trafiaja do Trybunału.
Ale przyznam racje, czasami trafiają się nam nadgorliwi ministrowie.Podobne tematy:
Właścicielka schroniska .....ujawnia nazwiska osób bestialsk
Toys\'r\'us
Właściwości Vinyli.
Spadkobiercy
US Open 2009
Biogazownie z naszych podatków
Doświadczony załogant odda się we właściwe ręce ;)