BAZY FIRM, DANE FIRM -FIRMY POLSKIE 2009 na CD ,530.000 FIRM I INSTYTUCJI

Kategoria: Jak zarobic, jak nie stracic.

Wersja archiwalna tematu "BAZY FIRM, DANE FIRM -FIRMY POLSKIE 2009 na CD ,530.000 FIRM I INSTYTUCJI" z forum Jak zarobic, jak nie stracic.EBAZY
15-07-2009, 11:57:03
Instytut Promocji Eksportu i Kooperacji
NETEX-STERLING
03-543 Warszawa, ul. Barkocińska 6
tel. (022) 678-39-38 , 425-38-00
e-mail: instytut@polandexport.pl
www.polandexport.pl

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaproponować Państwu bazy danych firm IPEiK - 22 rodzaje
informacji.

1. FIRMY POLSKIE -"PEŁNA WERSJA 2009"
  530.000 FIRM I INSTYTUCJI  cena 1221,- zł netto

 2. FIRMY POLSKIE -"MARKETING 2009 "
  BAZA BEZ FIRM "MIKRO" I SAMOZATRUDNIENIOWYCH   410.000 FIRM I
INSTYTUCJI  cena 979,- zł netto

 3. FIRMY POLSKIE -" EMAIL 2009 "  WSZYSTKIE PODMIOTY PODAŁY ADRES
EMAIL
290.000 FIRM I INSTYTUCJI  cena 799,- zł netto
4. FIRMY POLSKIE - "PERSONEL 2009"
   WSZYSTKIE PODMIOTY PODAŁY STAN ZATRUDNINIA 310.000 FIRM I
INSTYTUCJI
cena 799,- zł netto
 5. FIRMY POLSKIE - "KONTAKT 2009"
   WSZYSTKIE PODMIOTY PODAŁY OSOBY DO KONTAKTÓW   360.000 FIRM I
INSTYTUCJI  cena 849,- zł netto
 6. FIRMY POLSKIE - "TOP50 2009"
   ponad 50.000 NAJWIEKSZYCH I NAJAKTYWNIEJSZYCH FIRM POLSKICH cena
495,-
zł
netto.

PROGRAMY KOMPUTEROWE NA CD.- umożliwiają eksport danych !

ZASTOSOWANIE:
.. marketing
.. informacja
.. kontakty B2B
.. direct mail

22 RODZAJE DANYCH O PODMIOTACH:
.. nazwa, dane adresowe, telefony, faxy
.. nowe i stare województwo, gmina, powiat
.. nazwiska prezesów lub właścicieli
.. nazwiska menadżerów i osób do kontaktów
.. adresy poczty e-mail i stron www
.. forma prawna ,typ własności
.. wielkość zatrudnienia i obroty roczne
.. branża i oferta firmy
.. rok powstania firmy


KRYTERIA WYSZUKIWANIA I GRUPOWANIA:
.. loalizacja podmiotu: województwo, powiat,  gmina
.. branże :EKD ,SIC
.. forma prawna
.. typ własności
.. wielkość zatrudnienia
.. wielkość obrotu rocznego
.. słowo lub tekst w nazwie, ofercie itp.
.. wybór tylko firm mających np. adres
   e-mail, nr faksu itp.


PROGRAM UMOŻLIWIA:
.. Korespondencję seryjną do wyselekcjonowanej według zadanych
kryteriów
grupy podmiotów, adresowanie oraz umieszczanie na listach seryjnych
lub
kopertach nazwisk konkretnych osób (personalizacja), z wykorzystaniem
odpowiedniego edytora tekstu.
.. Wysyłanie poczty e-mail do wyselekcjonowanej grupy podmiotów, wraz z
umieszczaniem nazwy firmy I nazwisk adresatów w wiadomości
(personalizacja), z wykorzystaniem programu pocztowego.
.. Automatyczne seryjne wysyłanie wiadomości faksowych do
wyselekcjonowanej
grupy podmiotów wraz z umieszczaniem w wiadomości nazwy firmy i
nazwisk
adresatów (personalizacja), bezpośrednio z komputera, z wykorzystaniem
odpowiedniego programu telekomunikacyjnego.
.. Eksport wyselekcjonowanych,według dowolnie zadanych kryteriów,
danych do
formatu tekstowego.
.. Wydruk etykiet adresowych
.. I wiele innych........

PROGRAM ZAWIERA TAKŻE:
.. Wzory pism,ofert i korespondencji służbowej - 40 szablonów do edycji
i
indywidualnego wykorzystania.

Sprzedaż wysyłkowa.

Przygotowujemy także bazy "na zamówienie", ściśle według kryteriów
zleceniodawcy z całych naszych zasobów (ok. 900.000 firm)

OFERUJEMY TAKŻE USŁUGI FAXMAILINGU - MASOWĄ WYSYŁKĘ OFERT FAKSOWYCH DO
WYBRANEJ GRUPY Z 550.000 FIM POLSKICH. CENA JUZ OD 0,40 ZŁ ZA
SKUTECZNIE
WYSŁANY FAKS.

Zamówienia i informacje: www.polandexport.pl www.bizdata.pl www.ebazy.pl


Podobne tematy:
Wizytówki lokalnych firm
GP Wędkarza Polskiego 2009 - wyniki!
GP Wędkarza Polskiego 2009 - wyniki!
Polski rejestr internetowy - znikneły dane mojej firmy z teg
Puchar Polski 2009/2010
Polski rejestr internetowy - znikneły dane mojej firmy z teg
Puchar Polski 2009/2010