Re: rozszerzona lista Macierewicza - warto zapanietac te nazwiska wrogów Narodu Polskiego

Kategoria: Warszawska Giełda Papierów Wartoœciowych, rynek kapitałowy w Polsce.

Wersja archiwalna tematu "Re: rozszerzona lista Macierewicza - warto zapanietac te nazwiska wrogów Narodu Polskiego" z forum Warszawska Giełda Papierów Wartoœciowych, rynek kapitałowy w Polsce.Endriu
09-05-2010, 09:14:56
On 9 Maj, 06:14, "maniana" <gue...@civil.es> wrote:
> Apel wraz z listą sygnatariuszy
>
> Po smoleńskiej katastrofie z 10 kwietnia 2010 roku naród rosyjski w szczery
> i ujmujący sposób wyraził swą solidarność z narodem polskim. Okazywane przez
> Rosjan współczucie, chęć niesienia pomocy, a także gotowość do rozpoczęcia
> dyskusji o tragicznych wydarzeniach naszej wspólnej historii, dają nadzieję
> na nowe otwarcie w obustronnych relacjach.
> W uznaniu tej solidarności 9 maja zapalmy znicze na cmentarzach żołnierzy
> radzieckich, na grobach Rosjan i przedstawicieli innych narodowości, którzy
> również zginęli daleko od domu, daleko od bliskich. Nie chcemy
> relatywizowania historii. Apelujemy jedynie, by w imię pamięci o tych
> wszystkich, którzy zginęli tragicznie, narodziło się pojednanie pomiędzy
> Polska i Rosją.
>
> prof. Monika Adamczyk-Garbowska, historyk literatury, Uniwersytet Marii
> Curie-Skłodowskiej w Lublinie
> Jerzy Antczak, reżyser
> Jerzy Baczyński, redaktor naczelny "Polityki"
> Hanna Bakuła, malarka, pisarka, publicystka
> Małgorzata Balasińska, romanistka
> Jadwiga Barańska, aktorka
> prof. Agata Bielik-Robson, filozof, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet
> Warszawski
> Anna Bikont, dziennikarka
> Seweryn Blumsztajn, dziennikarz
> Jacek Bocheński, pisarz
> dr Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
> Lewiatan, b. minister przemysłu
> Teresa Bogucka, publicystka
> ks. Adam Boniecki MIC, redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego"
> Halina Bortnowska-Dąbrowska, publicystka, przewodnicząca Rady Helsińskiej
> Fundacji Praw Człowieka
> prof. Jerzy Bralczyk, językoznawca, Uniwersytet Warszawski
> prof. Michał Bristiger, muzykolog, prezes Stowarzyszenia De Musica
> Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich
> Andrzej Brzeziecki, redaktor naczelny "Nowej Europy Wschodniej"
> Beata Chmiel, menedżer kultury, członek Rady Programowej Centrum Sztuki
> Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.
> dr Włodzimierz Cimoszewicz, senator, b. premier
> Izabella Cywińska ,reżyser, dyrektor artystyczny Teatru Ateneum w Warszawie,
> b. minister kultury
> prof. Przemysław Czapliński, historyk literatury, Uniwersytet im. Adama
> Mickiewicza w Poznaniu
> Krzysztof Czyżewski, dyrektor Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów"
> w Sejnach
> Jan Andrzej Dąbrowski, prezes Kolegium Europy
> Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu
> Waldemar Dąbrowski, dyrektor Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, b. minister
> kultury
> prof. Janusz Degler, historyk literatury, teatrolog, Uniwersytet Wrocławski
> Krystyna Demska-Olbrychska, teatrolog
> prof. Stanisław Dubisz, językoznawca, Uniwersytet Warszawski
> Magdalena Dudzińska, pisarka
> Andrzej Dudziński, rysownik, grafik
> dr Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia
> Feliks Falk, reżyser
> Elżbieta Ficowska, pedagog
> Tomasz Fiałkowski, redaktor
> prof. Magdalena Fikus, genetyk, Polska Akademia Nauk
> ppłk Tadeusz Filipkowski, członek Rady Naczelnej Światowego Związku
> Żołnierzy Armii Krajowej, prezes Fundacji Filmowej Armii Krajowej
> prof. Aleksander Fiut, historyk literatury, Uniwersytet Jagielloński
> Hanna Flis-Kuczyńska, dziennikarka
> Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu Książki w Krakowie
> prof. Maciej Geller, fizyk, Uniwersytet Warszawski, dyrektor Festiwalu Nauki
> w Warszawie
> prof. Michał Głowiński, teoretyk i historyk literatury, Polska Akademia Nauk
> prof. Stanisław Goldstein, matematyk, Uniwersytet Łódzki
> dr Agnieszka Graff, pisarka, publicystka, Uniwersytet Warszawski
> dr Hieronim Grala, historyk, Uniwersytet Warszawski
> Anka Grupińska, pisarka, dziennikarka
> Julia Hartwig, poetka
> prof. Jerzy Hausner, ekonomista, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, b.
> wicepremier
> Agnieszka Holland, reżyserka
> ks. prof. Wacław Hryniewicz OMI, teolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski im.
> Jana Pawła II
> prof. Danuta Hübner, posłanka do Parlamentu Europejskiego, b. komisarz Unii
> Europejskiej ds. polityki regionalnej
> prof. Andrzej Jajszczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
> Krystyna Janda, aktorka
> prof. Maria Janion, historyczka literatury
> prof. Jerzy Jarzębski, historyk literatury, Uniwersytet Jagielloński
> Ksawery Jasieński, lektor radiowy i telewizyjny
> prof. Jerzy Jedlicki, historyk idei, Polska Akademia Nauk
> dr Adolf Juzwenko, historyk, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we
> Wrocławiu
> prof. Janusz Kijowski, reżyser filmowy i teatralny, wiceprezes
> Stowarzyszenia Filmowców Polskich, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru
> im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim
> dr Jarosław Klejnocki, pisarz, poeta
> Piotr Kłoczowski, wicedyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w
> Warszawie
> Krystyna Kofta, pisarka
> dr Michał Komar, pisarz, Collegium Civitas w Warszawie
> Marcin Kornak, redaktor naczelny antyfaszystowskiego magazynu "Nigdy Więcej"
> prof. Alina Kowalczykowa, historyk literatury
> Nina Kowalewska-Motlik, prezes zarządu New Communications
> Irena Kowalik, ekonomistka
> prof. Tadeusz Kowalik, ekonomista, Polska Akademia Nauk
> Krzysztof Kozłowski, dziennikarz, b. minister spraw wewnętrznych
> Ewa Krasińska, tłumaczka
> Krystyna Krynicka, wydawca
> Ryszard Krynicki, poeta
> prof. Ireneusz Krzemiński, socjolog, Uniwersytet Warszawski
> Olga Krzyżanowska, lekarz, b. wicemarszałek Sejmu
> Waldemar Kuczyński, ekonomista, publicysta, b. minister przekształceń
> własnościowych
> Sebastian Kudas, ilustrator, rysownik
> Danuta Kuroń, Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach
> Jarosław Kurski, zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej"
> Kazimierz Kutz, reżyser
> prof. Andrzej de Lazari, historyk idei, Uniwersytet Łódzki
> prof. Jerzy Limon, anglista, Uniwersytet Gdański, prezes Fundacji Theatrum
> Gedanense
> Olga Lipińska, reżyserka
> Ewa Lipska, poetka
> Jan Lityński, matematyk
> Krystian Lupa, reżyser
> Bogusław Lustyk, malarz
> Joanna Lustyk, prawnik
> ks. dr Andrzej Luter, teolog, publicysta
> Marcel Łoziński, reżyser
> prof. Paweł Machcewicz, historyk, Uniwersytet Warszawski, dyrektor Muzeum II
> Wojny Światowej w Gdańsku
> Bronisław Maj, poeta
> Janusz Majewski, reżyser
> prof. Andrzej Mencwel, historyk kultury, Uniwersytet Warszawski
> prof. Krzysztof Michalski, filozof, Boston University, Uniwersytet
> Warszawski, rektor Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu
> Adam Michnik, redaktor naczelny "Gazety Wyborczej"
> Krzysztof Myszkowski, pisarz, redaktor naczelny "Kwartalnika Artystycznego"
> prof. Tomasz Nałęcz, historyk, Uniwersytet Warszawski, b. wicemarszałek
> Sejmu
> Zofia Nasierowska, fotografik
> Małgorzata Nocuń, zastępca redaktora naczelnego "Nowej Europy Wschodniej"
> prof. Stanisław Obirek, antropolog, Uniwersytet Łódzki
> Daniel Olbrychski, aktor
> Joanna Olczak-Ronikier, pisarka
> prof. Zbigniew Opacki, historyk, Uniwersytet Gdański
> prof. Wiktor Osiatyński, prawnik, Central European University w Budapeszcie
> o. Wacław Oszajca SJ, poeta, publicysta
> prof. Ryszard Otręba, grafik
> Bohdan Paczowski, architekt
> Jacek Pałasiński, dziennikarz
> dr Rafał Pankowski, socjolog, Collegium Civitas, koordynator Centrum
> Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej "Nigdy Więcej"
> Daniel Passent, dziennikarz
> prof. Krzysztof Pomian, dyrektor naukowy Muzeum Europy w Brukseli
> prof. Jerzy Pomianowski, pisarz
> Sławomir Popowski, publicysta
> prof. Grzegorz Przebinda, rusycysta, historyk idei, Uniwersytet Jagielloński
> Maciej Maria Putowski, scenograf
> Wacław Radziwinowicz, dziennikarz
> Marek Radziwon, dyrektor Instytut Polskiego w Moskwie
> Antoni Rodowicz, grafik
> prof. Adam Daniel Rotfeld, b. minister spraw zagranicznych,
> współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych
> ks. prof. Jacek Salij OP, teolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
> w Warszawie
> Janusz Sepioł, senator
> Andrzej Seweryn, aktor, reżyser
> Ewa Siemińska-Degler, filmoznawca
> Natalia Sineaeva-Pankowska, dziennikarka
> Piotr Skiba, aktor
> Aleksander Smolar, politolog, prezes Fundacji im. Stefana Batorego
> Eugeniusz Smolar, Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie
> Józef Stachów, redaktor naczelny krakowskiego wydania "Gazety Wyborczej"
> Alan Starski, scenograf
> Wiesława Starska, kostiumolog
> prof. Jerzy Szaflik, lekarz, Warszawski Uniwersytet Medyczny
> prof. Wiktoria Śliwowska, historyk, Polska Akademia Nauk
> prof. Rene Śliwowski, historyk literatury, Uniwersytet Warszawski
> dr Krzysztof Środa, pisarz
> prof. Magdalena Środa, etyczka, Uniwersytet Warszawski
> Małgorzata Szczęśniak, scenograf
> Kazimiera Szczuka, krytyczka literacka
> Wisława Szymborska, poetka, laureatka Nagrody Nobla
> Olga Tokarczuk, pisarka
> prof. Joanna Tokarska-Bakir, antropolog, Uniwersytet Warszawski, Polska
> Akademia Nauk
> Teresa Torańska, dziennikarka, pisarka
> prof. Robert Traba, dyrektor Centrum Badan Historycznych Polskiej Akademii
> Nauk w Berlinie, redaktor naczelny "Borussia"
> Grzegorz Turnau, piosenkarz, kompozytor
> dr Bożena Umińska-Keff, poetka, pisarka, publicystka
> prof. Jerzy Vetulani, neurobiolog, Polska Akademia Nauk
> Andrzej Wajda, reżyser
> Krzysztof Warlikowski, reżyser
> dr hab. Andrzej Waśkiewicz, socjolog, Uniwersytet Warszawski
> dr Hanna Winogrodzka-Szaflik, lekarz, Warszawski Uniwersytet Medyczny
> Elżbieta Wojnowska, pieśniarka, kompozytorka, pedagog
> prof. Jan Woleński, filozof, Uniwersytet Jagielloński
> prof. Anna Wolff-Powęska, historyk, dyrektor Instytutu Zachodniego w
> Poznaniu
> Henryk Woźniakowski, prezes Społecznego Instytutu Wydawniczego "Znak"
> Ludwika Wujec, działaczka samorządowa
> Katarzyna Zachwatowicz-Jasieńska, muzyk
> Krystyna Zachwatowicz-Wajda, scenograf
> Adam Zagajewski, poeta
> Adam Zamoyski, historyk, prezes zarządu Fundacji Książąt Czartoryskich w
> Krakowie
> Krzysztof Zanussi, reżyser
> o. dr Maciej Zięba OP, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku
> Jacek Żakowski, dziennikarz
> abp Józef Życiński
> prof. Monika Adamczyk-Garbowska, historyk literatury, Uniwersytet Marii
> Curie-Skłodowskiej w Lublinie
> ks. dr Marek Blaza SJ, teolog
> Remigiusz Grzela, pisarz
> Olgierd Łukaszewicz, aktor
> Janusz Michałowski, reżyser
> Maciej Nowak, dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w
> Warszawie
> prof. Lech Sokół, teatrolog, Polska Akademia Nauk
> prof. Dorota Simonides, etnolog, Uniwersytet Opolski
> Jerzy Simonides, inżynier
> Gerard Zalewski, reżyser
> ***
>
> powyższa lista wrogów Narodu Polskiego jest dziwnie zbieżna z listą poparcia
> dla wąsatego WSioka i ryżego bandziorka mówiącego niedawno z trybuny
> sejmowej: WYGINIECIE JAK DINOZAURY, a dzisiaj wysyłającego archeologów do
> Smoleńska...
>
> ktoś się chce dopisać?
>
> jak kacap kocha Polaków można poczytać choćby tutaj:kavkazcenter.com/eng/content/2010/05/05/11997.shtml
Endriu
09-05-2010, 09:16:09
Fanklub Putina
wirtualnapolonia.com/2010/05/08/fanklub-putina/

"[...] Sejm odrzucił projekt rezolucji Prawa i Sprawiedliwości o
przejęcie przez stronę polską śledztwa w sprawie katastrofy
prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem z 10 kwietnia br. [...]"

Jak to mówi Fatso powoli górą bierze we "kacap".

Wziąłbym spluwę i odstrzelił trochę Platformersów co głosowali za
odrzuceniem rezolucji. Kurwa czyje interesy reprezentują Platformersi.
Polski, czy Ruskich kacapów ?. Rosja tu czy Poska ?.

--
Pozdrawiam
Endriu
drendriu.ovh.org/
fatso
09-05-2010, 11:09:42
Endriu wrote:
> Fanklub Putina
> wirtualnapolonia.com/2010/05/08/fanklub-putina/
>
> "[...] Sejm odrzucił projekt rezolucji Prawa i Sprawiedliwości o
> przejęcie przez stronę polską śledztwa w sprawie katastrofy
> prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem z 10 kwietnia br. [...]"
>
> Jak to mówi Fatso powoli górą bierze we "kacap".
>
> Wziąłbym spluwę i odstrzelił trochę Platformersów co głosowali za
> odrzuceniem rezolucji. Kurwa czyje interesy reprezentują Platformersi.
> Polski, czy Ruskich kacapów ?. Rosja tu czy Poska ?.
>
> --
> Pozdrawiam
> Endriu
> drendriu.ovh.org/
>    

czesc endriu, ja wlasnie ogladam on-line parade w Kijowie.
Wlasnie rozmawiali z weteranem NKWD. Byl w tzw razwiedce, mowil po polsku.
Pewnie jeden z tych co urzadzili tzw maly Katyn w swoim tajnym obozie na 
rzeszowszczyznie.
Znaleziona tam zwloki ludzi skrepowanych drutem, podobno oszczedzali na 
amunicji i podrzynali gardlo
jak baranom. Weteran po rozbiciu wierchuszki NKWD znalazl sie w obozie a 
pozniej byl jakims
administratorem. Warto by faceta popytac jak sie medali dorobil.

f
Delfino Delphis
09-05-2010, 13:00:41
Endriu wrote:

> "[...] Sejm odrzucił projekt rezolucji Prawa i Sprawiedliwości o
> przejęcie przez stronę polską śledztwa w sprawie katastrofy
> prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem z 10 kwietnia br. [...]"
> 
> Jak to mówi Fatso powoli górą bierze we "kacap".
> 
> Wziąłbym spluwę i odstrzelił trochę Platformersów co głosowali za
> odrzuceniem rezolucji. Kurwa czyje interesy reprezentują Platformersi.
> Polski, czy Ruskich kacapów ?. Rosja tu czy Poska ?.
> 
Lol, nie no pisowcy by po prostu poszli i przejęli. Najlepiej czołgami. Tych 
ludzi trzeba leczyć.
marfi
09-05-2010, 13:18:36
Użytkownik "Endriu" <andrewgolotnik@gmail.com> napisał w wiadomości 
news:4a54b9f7-6339-4c70-9fca-a9eaffc3d700@r11g2000yqa.googlegroups.com...
....
>Wziąłbym spluwę i odstrzelił trochę Platformersów co głosowali za
>odrzuceniem rezolucji. Kurwa czyje interesy reprezentują Platformersi.
>Polski, czy Ruskich kacapów ?. Rosja tu czy Poska ?.

  Powinieneś wziąć... ale tabletki :)

-- 
marfi
Endriu
09-05-2010, 13:25:02
>   Powinieneś wziąć... ale tabletki :)

Następny wierny czytelnik GW, zdający się na putinowską
speckomisję......
Ech .....

--
Pozdrawiam
Endriu
drendriu.ovh.org/
Endriu
09-05-2010, 13:33:14
> Następny wierny czytelnik GW, zdający się na putinowską
> speckomisję......
> Ech .....

Lizanie dupy czerwonym z reguły uwarunkowanie jest genetycznie.

Rodzina w UB, komisarz w UE
mazowsze.kraj.com.pl/116945701345517.shtml

Przyznaj się, kim był/jest twój tatuś?. Wiernym ale biernym
urzędnikiem powiatowego komitetu PZPR, czy może członkiem Ochotniczej
Rezerwy Milicji Obywtaelskiej?.

--
Pozdrawiam
Endriu
drendriu.ovh.org/
marfi
09-05-2010, 14:10:15
Użytkownik "Endriu" <andrewgolotnik@gmail.com> napisał w wiadomości 
news:4623a720-a2e8-425d-b92e-78075a2640fc@24g2000yqy.googlegroups.com...
> Następny wierny czytelnik GW, zdający się na putinowską
> speckomisję......
> Ech .....

Lizanie dupy czerwonym z reguły uwarunkowanie jest genetycznie.

Rodzina w UB, komisarz w UE
mazowsze.kraj.com.pl/116945701345517.shtml

Przyznaj się, kim był/jest twój tatuś?. Wiernym ale biernym
urzędnikiem powiatowego komitetu PZPR, czy może członkiem Ochotniczej
Rezerwy Milicji Obywtaelskiej?.

----------------

Pierwszym sekretarzem w Tworkach - podawał te same tabletki Twojemu 
tatusiowi )

-- 
marfi
Endriu
09-05-2010, 21:36:51
>>Lizanie dupy czerwonym z reguły uwarunkowanie jest genetycznie.
> Pierwszym sekretarzem w Tworkach - podawał te same tabletki Twojemu tatusiowi.

No nieważne drogi Marfi - nie chcesz się przyznać - jakoś to
zniesiemy.

Marzenia, świeczki i ogarek
www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=1617

"[...] Ważniejsze bowiem jest to, że apel, wraz z nazwiskami jego
sygnatariuszy ogłosiła "Gazeta Wyborcza", która nigdy nie zapomina o
leninowskich przykazaniach dotyczących organizatorskiej funkcji prasy.
Wydaje się oczywiste, iż przedstawienie pełnej listy sygnatariuszy
skierowane było do wiadomości rosyjskiej ambasady, a za jej
pośrednictwem - do władz Federacji Rosyjskiej, jako swego rodzaju
deklaracja lojalności nie tylko podpisanych osobistości, ale również
środowisk - na wypadek dalszego zacieśnienia współpracy strategicznych
partnerów przy ostatecznym rozwiązywaniu kwestii polskiej. Przede
wszystkim apel podpisali prawie wszyscy wpływowi Żydzi, co stanowi
dodatkową poszlakę, iż podczas rozmów, jakie w ubiegłym roku prezydent
Miedwiediew przeprowadził z izraelskim prezydentem Peresem, sprawa
utworzenia Żydolandu w ramach ostatecznego rozwiązywania przez
strategicznych partnerów kwestii polskiej mogła zostać owocnie
poruszona. Wskazuje na to również obecność pośród sygnatariuszy apelu
prawie wszystkich znanych koniunkturalistów, co skłania do podejrzeń,
że mogły zostać poczynione nawet jakieś ustalenia natury finansowej..
Czy w przeciwnym razie apel w sprawie świeczek podpisywałby Andrzej
Wajda? I wreszcie listę sygnatariuszy apelu w sprawie świeczek zamyka
JE abp Józef Życiński [...]".

Fatso, wpływowe polskie żydowstwo zwiera szeregi.
Może zamiast liczyć na Białorusiński spadek po praprzodkach (którego
możesz za swojego życia się nie doczekać), lepiej "wziąść sprawy w
swoje ręce" i dołączyć się do podpisanych pod apelem ?.


--
Pozdrawiam
Endriu
drendriu.ovh.org/
marfi
09-05-2010, 22:43:09
Użytkownik "Endriu" <andrewgolotnik@gmail.com> napisał w wiadomości 
news:c7c0fa52-e8d5-4109-aca8-28698d175bf3@h9g2000yqm.googlegroups.com...
>>Lizanie dupy czerwonym z reguły uwarunkowanie jest genetycznie.
> Pierwszym sekretarzem w Tworkach - podawał te same tabletki Twojemu 
> tatusiowi.

>No nieważne drogi Marfi - nie chcesz się przyznać - jakoś to
>zniesiemy.

  Co to znaczy "zniesiemy" ?
  Jest was więcej takich co proponują "Wziąłbym spluwę i odstrzelił trochę 
Platformersów " ???

-- 
marfi
skippy
09-05-2010, 23:51:26
Użytkownik "marfi" <marfi @bb.onet.pl> napisał w wiadomości 
news:4be71e60$0$2601$65785112@news.neostrada.pl...
> Użytkownik "Endriu" <andrewgolotnik@gmail.com> napisał w wiadomości 
> news:c7c0fa52-e8d5-4109-aca8-28698d175bf3@h9g2000yqm.googlegroups.com...
>>>Lizanie dupy czerwonym z reguły uwarunkowanie jest genetycznie.
>> Pierwszym sekretarzem w Tworkach - podawał te same tabletki Twojemu 
>> tatusiowi.
>
>>No nieważne drogi Marfi - nie chcesz się przyznać - jakoś to
>>zniesiemy.
>
>  Co to znaczy "zniesiemy" ?
>  Jest was więcej takich co proponują "Wziąłbym spluwę i odstrzelił trochę 
> Platformersów " ???

A Kaczyński był zdrajcą narodu wg Endriu, więc pisuarów też by pewnie 
odstrzelił i pozostawił przy korycie tylko i wyłącznie najmądrzejszą na 
świecie Jego Królewską Mać.
Bo rozumiem, LSD z definicji i bezdyskusyjnie jest do odstrzału.
Wszystkich w tył głowy.
Nowy początek.
Delfino Delphis
10-05-2010, 00:58:38
maniana wrote:

> są nas spokojnie miliony, zobaczysz po wyborach.
> 
Nie strasz. Nie stać nas na leczenie tylu.
Delfino Delphis
10-05-2010, 02:22:36
maniana wrote:

> to gdzie spierdolisz? wzgórza golan, czy kacapowo?

Akurat jestem patriotą, to zostaję. Ale ciebie można by wysłać.
fatso
09-05-2010, 23:40:45
Endriu wrote:
>
> Fatso, wpływowe polskie żydowstwo zwiera szeregi.
> Może zamiast liczyć na Białorusiński spadek po praprzodkach (którego
> możesz za swojego życia się nie doczekać), lepiej "wziąść sprawy w
> swoje ręce" i dołączyć się do podpisanych pod apelem ?.
>
>
> --
> Pozdrawiam
> Endriu
> drendriu.ovh.org/
>    
Endriu, jako Zyd Honorowy ,wierze w dobry handeles a nie w darmowe 
lizanie kacapom dupy.
Przedstawilem juz gdzies wyzej moja wykladnie geszeftu jaki by mozna z 
Moskwa zrobic:
krew za krew. Za krew katynska krew ich bojcow przelana w Prusach Wsch 
przy okazji
masowego gwalcenia Niemek. Czyli niech Moskwa odda Enklawe a Polska 
pojdzie wtedy
na Kompromis Historyczny. Inaczej to chuj-dupa: beda mieli wroga na swej 
zachodniej granicy.
A ten Wajda czy Zycinski niech lepiej w moim imieniu nie szczekaja i 
zadnych swieczek w moim
imieniu nie pala. Ja mam prawo do krwi jednego czlowieka, mojego kuzyna 
Leszka Daszkiewicza,
studenta politechniki lwowskiej,
zamordowanego w wiezieniu drohobyckim w momencie gdy sie Hitler ze 
Stalinem pobili.
To poprzez jego matke, moja rodzona ciotke- lekarke. Kobiete co chodzila 
od wiezienia do wiezienia
w Czerwcu 1941r i wsrod zwalow trupow syna szukala. Jego wlasny ojciec, 
mjr lekarz, jest na liscie
katynskiej a ten chlopak juz nie. Matka rozpoznala syna po swetrze ale 
nie po rysach twarzy, tak byl
zmasakrowany. To 4.5 Litra krwi i ja ja chce dobrze sprzedac dzisiaj.
Jahve, mam racje?

fatso


Podobne tematy:
Lista Administratorów
BAN LISTA!
re:wizje \'07
Lista Startowa
Lista Transferowa
Lista Sędziów
A moze warto sytac czy w ogóle potrzebujemy patriotyzmu