Nic na siłę.

Kategoria: O rozlicznych genow manifestacjach.

Wersja archiwalna tematu "Nic na siłę." z forum O rozlicznych genow manifestacjach.kk
03-03-2010, 15:15:31
Świadkowie Jehowy są przekonani, że opis stwarzania zawarty w biblijnej
Księdze Rodzaju jest prawdziwy. Nie można ich jednak zaliczyć do tak zwanych
kreacjonistów. Dlaczego? Po pierwsze, wielu kreacjonistów uważa, że
wszechświat, Ziemia i życie na niej powstały jakieś 10 000 lat temu w ciągu
sześciu dni 24-godzinnych. W rzeczywistości pogląd ten nie ma uzasadnienia
biblijnego.* Kreacjoniści akceptują też wiele innych niebiblijnych nauk.
Natomiast Świadkowie Jehowy opierają swe wierzenia wyłącznie na Słowie Bożym.
www.watchtower.org/p/200609/article_01.htm
Co więcej, określenie „kreacjoniści” w niektórych krajach odnosi się do
fundamentalistycznych grup chrześcijańskich aktywnie uczestniczących w życiu
politycznym. Starają się one nakłaniać władze, prawników i nauczycieli do
wprowadzania ustaw i szerzenia nauk popierających określone poglądy religijne.

Świadkowie Jehowy zachowują neutralność w sprawach politycznych. Szanują prawo
władz do ustanawiania i egzekwowania przepisów (Rzymian 13:1-7). Poważnie
traktują słowa Jezusa, który powiedział, że jego uczniowie „nie są częścią
świata” (Jana 17:14-16). Działalność Świadków Jehowy daje ludziom możliwość
dostrzeżenia korzyści płynących ze stosowania zasad Bożych. Nie popierają oni
jednak fundamentalistów, którzy chcieliby za pomocą ustaw zmusić ludzi do
respektowania zasad biblijnych. Taka postawa byłaby zaprzeczeniem
chrześcijańskiej neutralności (Jana 18:36).

-- 
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> www.gazeta.pl/usenet/


Podobne tematy:
ASPARTAM POZNAJ koniecznie morderczą siłę, słodkiej chemii
ASPARTAM POZNAJ koniecznie morderczą siłę, słodkiej chemii