co wlicza sie do stazu pracy

Kategoria: Sieciowe forum osob niepelnosprawnych.

Wersja archiwalna tematu "co wlicza sie do stazu pracy" z forum Sieciowe forum osob niepelnosprawnych.cOOba
16-09-2009, 18:09:25
Witam,

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej mialem okazje pracowac w roznych 
firmach, na rozne okresy czasu.
Jak do tej pory byly to 2 rodzaje umow - badz zlecenie, badz umowa o prace. 
Mowie o tym w kontekscie stazu pracy, ktorego dotyczy pytanie.
Tak sie bowiem sklada, ze 'zbieram' staz do renty [potrzebny rok ] i mam 
takowe oto pytanie: Znalazlem sobie niedawno w sieci programik, ktory 
wylicza staz pracy, po prowadzeniu okresu umow, urlopu, etc. (samodzielnym). 
Wydawalo by sie, ze nic prostszego, jak podliczyc po kolei dni pracy i po 
klopocie, ale wlasnie z tymi umowami pytanie bo (poki co) nigdzie nie moge 
znalesc jednoznacznej odpowiedzi  - czy do 'rentowego' stazu pracy wlicza 
sie kazdy rodzaj umowy (zarowno umowe o prace, zlecenie, dzielo) czy tylko 
okreslony jej rodzaj, a jesli tak to jak to z tym jest ? Czy na wymiar stazu 
ma wplyw okres urlopu, ktory potem musze odjac (dotad nigdy nie bralem, 
dopiero teraz tydzien) czy nie ma to znaczenia ? Jak to jest ? Za kazda rade 
serdeczne dzieki.

-- 
Pozdrawiam
--== cOOba ==--
wt
16-09-2009, 20:37:03
> W swojej dotychczasowej karierze zawodowej mialem okazje pracowac w 
> roznych firmach, na rozne okresy czasu.
> Jak do tej pory byly to 2 rodzaje umow - badz zlecenie, badz umowa o 
> prace. Mowie o tym w kontekscie stazu pracy, ktorego dotyczy pytanie.
> Tak sie bowiem sklada, ze 'zbieram' staz do renty [potrzebny rok ] i mam
Najlepiej zebrać te wszystkie dokumenty i udać się do ZUS na rozmowę. Tam 
poinformują, dadzą odpowiednie formularze do wypełnienia. Nieco droższą 
formą są biura rachunkowe.
Herald
17-09-2009, 13:30:55
Dnia Wed, 16 Sep 2009 18:09:25 +0200, cOOba napisał(a):


> Jak do tej pory byly to 2 rodzaje umow - badz zlecenie, badz umowa o prace. 
> Mowie o tym w kontekscie stazu pracy, ktorego dotyczy pytanie.
> Tak sie bowiem sklada, ze 'zbieram' staz do renty [potrzebny rok ] i mam 
> takowe oto pytanie:
> [...]
> - czy do 'rentowego' stazu pracy wlicza sie kazdy rodzaj umowy (zarowno
> umowe o prace, zlecenie, dzielo)

Nie każdy.

> czy tylko okreslony jej rodzaj, a jesli tak to jak to z tym jest ? 

Umowa zlecenia stanowi umowę prawa cywilnego i nie liczy się do stażu
pracy, jeżeli chodzi o urlopy, okres wypowiedzenia czy wysokość odprawy.
Osoba zatrudniona na umowę zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniu
emerytalnemu i rentowemu . Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt 4
Ustawy z dnia 13 pażdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(publikacja: Dz.U. z 1998 r. nr 137, poz. 887, oraz z 2004 r. nr 210, poz.
2135) ? ? Obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym podlegają, (?),
osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej są: 4) osobami
wykonującymi pracę na podstawie (?) umowy zlecenia albo innej umowy o
świadczenie usług , do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia (?)?. Wyjątek od tej zasady zawarty jest w ust.
4 wymienionego artykułu. Wynika z niego, że osoby wykonujące pracę na
umowie zlecenia nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i
rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół
ponadpodstawowych lub studentami do ukończenia 26 lat.

Jeżeli od umowy zlecenia były odprowadzane powyższe składki to umowa ta
zostanie uwzględniona do wysokości emerytury. Zgodnie z dyspozycją art. 6
Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (publikacja: tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 39,
poz. 353 i nr 236, poz. 2355) umowa zlecenia stanowi okres składkowy.
Podaję stosowny przepis tej ustawy:
- Art. 6 ust. 1 pkt 1 ? ?Okresami składkowymi są następujące okresy: 1)
ubezpieczenia (?)?.
- Art. 6 6 ust. 2 - ? Za okresy składkowe uważa się również przypadające
przed dniem 15 listopada 1991 r. następujące okresy, za które została
opłacona składka na ubezpieczenie społeczne albo za które nie było
obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne?. Treść tego
przepisu odnosi się m.in. do pracy na obszarze Państwa polskiego
wykonywanej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy
agencyjnej lub umowy zlecenia.

W celu ustalenia kapitału początkowego nie należy w Rp-7 wykazywać umowy
zlecenia, bo druk ten jest przeznaczony dla osób zatrudnionych na umowę o
pracę. Wpisywane są do niego dochody uzyskane ze stosunku pracy. W
oddzielnym zaświadczeniu trzeba wykazać umowę zlecenia.

> Czy na wymiar stazu ma wplyw okres urlopu, ktory potem musze odjac

Przecież urlop jest normalnym okresem składkowym - jest normalnie
oZUSowany.

> (dotad nigdy nie bralem, dopiero teraz tydzien)

Czy ja Cię dobrze zrozumiałem???
Nie wykorzystywałeś urlopu w czasie tych kilkudziesięciu lat????
Raczysz żartować .... jak to się stało i nikt tego nie "zauważył"?
entroper
17-09-2009, 16:25:07
Użytkownik "Herald" <herald@onet.eu> napisał w wiadomości
news:yuvv260b5gxj$.1qzdx0ag8agyz.dlg@40tude.net...

> Czy ja Cię dobrze zrozumiałem???
> Nie wykorzystywałeś urlopu w czasie tych kilkudziesięciu lat????

tu mamy do czynienia z innym typem zawodnika, cytuję:

"Tak sie bowiem sklada, ze 'zbieram' staz do renty [potrzebny rok ]"

e.
Herald
18-09-2009, 12:08:05
Dnia Thu, 17 Sep 2009 16:25:07 +0200, entroper napisał(a):


>> Czy ja Cię dobrze zrozumiałem???
>> Nie wykorzystywałeś urlopu w czasie tych kilkudziesięciu lat????
> 
> tu mamy do czynienia z innym typem zawodnika, cytuję:
> 
> "Tak sie bowiem sklada, ze 'zbieram' staz do renty [potrzebny rok ]"

Ja to zrozumiałem że brakuje mu rok do uzyskania "wymaganego stażu do
renty".
Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r., prawo do renty z tytułu
niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie
następujące warunki:
* jest niezdolny do pracy,
* ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,
* niezdolność do pracy powstała w okresach ściśle określonych w ustawie,
np. w okresie ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku dla
bezrobotnych, pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowego
lub opiekuńczego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych
okresów. 
Wymagany staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe) zależy od
wieku osoby ubiegającej się o rentę i wynosi:
* 1 rok, jeśli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem przez
wnioskodawcę 20 roku życia,
* 2 lata - u osób w wieku od 20 do 22 lat,
* 3 lata - u osób w wieku od 22 do 25 lat,
* 4 lata - u osób w przedziale wiekowym od 25 do 30 lat oraz
* 5 lat - gdy osoba zainteresowana ma powyżej 30 lat (art. 58). 
Ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że okres wymaganych 5 lat w odniesieniu do
osób powyżej 30 roku życia musi przypadać w ciągu ostatniego
dziesięciolecia przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub przed dniem
powstania niezdolności do pracy. Do tego dziesięcioletniego okresu nie
wlicza się okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty
szkoleniowej lub renty rodzinnej. 
W myśl art. 59 ustawy, renty z tytułu niezdolności do pracy zostały
podzielone na stałe i okresowe. Renta stała przysługuje osobie, u której
niezdolność do pracy została uznana za trwałą. Renta okresowa należy się
wówczas, gdy niezdolność do pracy ma charakter czasowy. Dlatego przysługuje
ona przez czas ściśle określony, wskazany w decyzji organu rentowego.
Ponadto w przepisach dotyczących rent z tytułu niezdolności do pracy
występuje pojęcie tzw. renty szkoleniowej. Mówi o niej art. 60 ustawy o e.
i r. z FUS. Zgodnie z nim prawo do wspomnianego świadczenia ma
ubezpieczony, który spełnia warunki wymagane do przyznania renty z tytułu
niezdolności do pracy i w stosunku do którego lekarz orzecznik uznał
celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na szansę pracy w innym
zawodzie. Renta ta przyznawana jest na okres 6 miesięcy. Na wniosek
starosty organ rentowy może wydać decyzję o przedłużeniu prawa do renty
szkoleniowej na czas wskazany w tym wniosku (maksymalnie jednak o 30
miesięcy).
scorpio
17-09-2009, 19:42:44
fajny programik :) chcialoby sie :)


Podobne tematy:
Wiersz zaproszenie do pracy
Wykonywanie grafiki(pracy) dla kogos, aspekt prawny?
POszukuje PrAcY !!!!@!@#
Zmiana stanowiska pracy
Oferty pracy w Radzyniu Podlaskim
ADAC jest przyjaznym miejscem pracy
pomoc w pracy magisterskiej