Życzenia

Kategoria: Polski humor, Lista chomor-l@archimedes.pol.lublin.pl

Wersja archiwalna tematu "Życzenia" z grupy pl.listserv.chomor-lWojciech Skorupski
18 Mar 2005, 17:54
Trochę późno ale może ujdzie:)

TAX:

Życzenia Prawnicze

złożone Tobie (zwanej lub zwanemu poniżej: "Przyjmującym Życzenia")
przeze
mnie (zwanego poniżej: "Życzącym").

Przyjmij proszę, z wyłączeniem wyra?nej lub domniemanej mocy wiążącej,
najlepsze życzenia przyjaznych ?rodowisku, ?wiadomych społecznie,
bezstresowych, nieuzależniających i neutralnych płciowo ?wiąt
przesilenia zimowego, celebrowanych w ramach tradycji wyznania
religijnego albo praktyk ?wieckich wedle wyboru Przyjmującego
Życzenia, w szczególno?ci zgodnie z tradycją Bożego Narodzenia,
Chanuki lub Kwanzy, z zachowaniem należnego szacunku dla religijnych
lub ?wieckich przekonań lub tradycji osób trzecich, albo ich wyboru
niepraktykowania żadnych religijnych ani świeckich tradycji, jak
również finansowo korzystnego, osobi?cie pomy?lnego oraz medycznie
nieskomplikowanego przebiegu ogólnie przyjmowanego roku kalendarzowego
2005, z zachowaniem należnego szacunku dla kalendarzy przyjmowanych
przez mniejszo?ci narodowe, etniczne lub wyznaniowe, bez względu na
rasę, wyznanie, poglądy polityczne lub filozoficzne, kolor skóry,
wiek, stopień spawno?ci fizycznej, wybór platformy komputerowej, lub
preferencje seksualne Przyjmującego Życzenia.

| Przyjęcie niniejszych życzeń oznacza jednoczesne przyjęcie następujących
| warunków i zastrzeżeń.


Niniejsze życzenia podlegają dalszemu sprecyzowaniu, wycofaniu lub
odwołaniu przez Życzącego bez zachowania jakichkolwiek terminów
wypowiedzenia oraz bez potrzeby uzasadnienia. Niniejsze życzenia mogą
być
nieodpłatnie przenoszone przez Przyjmującego Życzenia w niezmienionej
tre?ci na rzecz osób trzecich. Niniejsze życzenia nie implikują żadnej
obietnicy ze strony Życzącego do rzeczywistego wprowadzenia w życie
któregokolwiek z wyżej wymienionych życzeń, a w szczególno?ci nie
stanowią oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.
Jakiekolwiek fragmenty niniejszych życzeń sprzeczne z bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa należy uznać za niezłożone, bez wpływu
na pozostałe fragmenty życzeń. Niniejsze życzenia nie mają warto?ci
finansowej.

Życzący gwarantuje działanie niniejszych życzeń zgodne z powszechnie
przyjętym działaniem życzeń w zakresie dobrych wiadomości przez okres
jednego roku albo do chwili wydania kolejnych życzeń świątecznych,
którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Gwarancja jest
ograniczona do wymiany niniejszych życzeń lub wydania nowych życzeń,
bez potrzeby uzasadnienia przez Życzącego.

 ------------

       Pozdrawiam
   Wojciech Skorupski
________________________
obejrzyj  moją  córeczkę
    www.gretka.vel.pl
________________________

Wojciech Skorupski
18 Mar 2005, 18:03
Wyczyszczone z krzaczków wygląda lepiej:)

Życzenia Prawnicze

złożone Tobie (zwanej lub zwanemu poniżej: "Przyjmującym Życzenia")
przeze mnie (zwanego poniżej: "Życzącym").

Przyjmij proszę, z wyłączeniem wyraźnej lub domniemanej mocy
wiążącej,najlepsze życzenia przyjaznych środowisku, świadomych
społecznie, bezstresowych, nieuzależniających i neutralnych płciowo
świąt przesilenia zimowego, celebrowanych w ramach tradycji wyznania
religijnego albo praktyk świeckich wedle wyboru Przyjmującego
Życzenia, w szczególności zgodnie z tradycją Bożego Narodzenia,
Chanuki lub Kwanzy, z zachowaniem należnego szacunku dla religijnych
lub świeckich przekonań lub tradycji osób trzecich, albo ich wyboru
niepraktykowania żadnych religijnych ani świeckich tradycji, jak
również finansowo korzystnego, osobiście pomyślnego oraz medycznie
nieskomplikowanego przebiegu ogólnie przyjmowanego roku kalendarzowego
2005, z zachowaniem należnego szacunku dla kalendarzy przyjmowanych
przez mniejszości narodowe, etniczne lub wyznaniowe, bez względu na
rasę, wyznanie, poglądy polityczne lub filozoficzne, kolor skóry,
wiek, stopień spawności fizycznej, wybór platformy komputerowej, lub
preferencje seksualne Przyjmującego Życzenia.

Przyjęcie niniejszych życzeń oznacza jednoczesne przyjęcie
następujących warunków i zastrzeżeń.

Niniejsze życzenia podlegają dalszemu sprecyzowaniu, wycofaniu lub
odwołaniu przez Życzącego bez zachowania jakichkolwiek terminów
wypowiedzenia oraz bez potrzeby uzasadnienia. Niniejsze życzenia mogą
być nieodpłatnie przenoszone przez Przyjmującego Życzenia w
niezmienionej treści na rzecz osób trzecich. Niniejsze życzenia nie
implikują żadnej obietnicy ze strony Życzącego do rzeczywistego
wprowadzenia w życie któregokolwiek z wyżej wymienionych życzeń, a w
szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów
prawa.

Jakiekolwiek fragmenty niniejszych życzeń sprzeczne z bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa należy uznać za niezłożone, bez wpływu
na pozostałe fragmenty życzeń. Niniejsze życzenia nie mają wartości
finansowej.

Życzący gwarantuje działanie niniejszych życzeń zgodne z powszechnie
przyjętym działaniem życzeń w zakresie dobrych wiadomości przez okres
jednego roku albo do chwili wydania kolejnych życzeń świątecznych,
którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Gwarancja jest
ograniczona do wymiany niniejszych życzeń lub wydania nowych życzeń,
bez potrzeby uzasadnienia przez Życzącego.

------------

       Pozdrawiam
   Wojciech Skorupski
________________________
obejrzyj  moją  córeczkę
    www.gretka.vel.pl
________________________Podobne tematy:
Życzenia.
koncerty... koncerty... lista życzeń
Życzenia i uprzejmości
życzenia wielkanocne
ŻYCZENIA
Życzenia
Życzenia urodzinowe